Par ēdināšanu

Sadaļā “Dokumenti” publicēta informācija parēdināšanas pakalpojumu sniegšanu no 1. oktobra: