10.klašu pretendentu dokumentu pieņemšana

10.klašu pretendentu dokumentu piņemšana notiek 16.06. un 17.06 plkst 10:00 – 17:00 Melnsila ielā 6.

Jāiesniedz šādi dokumenti:

  • identifikācijas kods apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā;
  • iesniegums (viena no vecākiem vai to likumīgā pārstāvja parakstīts);
  • apliecības par vispārējo pamatizglītību kopija;
  • sekmju izraksta par vispārējo pamatizglītību kopija.

Līdz 20.06.2022. plkst.10:00 Uzņemšanas komisija skolas tīmekļa vietnē publicēs konkursa rezultātus (pretendentu kodētu sarakstu).

Līdz 21.06.2022. plkst.17:00 pretendentam skolas tīmekļa vietnē jāapstiprina lēmums mācīties Rīgas Arkādijas vidusskolā.

Dokumentu paketi var iesniegt arī elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, e-pasts: rarvs@riga.lv
Jautājumu gadījumā zvanīt +371 67474343, +371 67615098.

Related Images: