Dzejas stunda – veltījums Latvijai

Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, 3. maijā mūsu Rīgas Arkādijas vidusskolas skolēni piedālījās svinīgas dzejas stundās. Kā arī sākumskolas skolēni piedalījās Latvijas pilis zīmējumu izstādē. 

Paldies klašu audzinātājiem un latviešu valodas skolotājiem par bērnu sagatavošanu dzejas stundai! 

Paldies Nadeždai Rozarjonovai un  vizuālās mākslas skolotājai par izstādes organizēšanu un sagatavošanu! 

Paldies skolotājai Veltai Ķešānei par plakātu sagatavošanu! 

no images were found

Related Images: