Kompetenču pieeja: komplieksie sasniedzamie rezultāti – izaicinājumi un risinājumi

16.06 skolā notika pedagogu pieredzes konference “Kompetenču pieeja: komplieksie sasniedzamie rezultāti – izaicinājumi un risinājumi”. Arkādijas vidusskolas mācību jomu pārstāvi dalījās pieredzē, kā sasniegt kompleksa rezultātus īstenojot dažādu mācību priekšmetu programmas. Konferenci atklāja Metodiskās padomes vadītāja Zoja Saveļjeva. Tika aktualizēta kompetenču satura nozīme efektīvā mācību stundā. Tika akcentēta veiksmīga mācību…

Jomu skolotāju sanāksmes

Noslēdzot mācibu semestri, Skolā organizē metodisko jomu sanāksmes. Sākumskola 28.12. 09:00.Dabaszinātņu joma 28.12. 10:45.Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 28.12 14:15.Sports un veselība 28.12. 12:30. Valodu joma 29.12. 9:00.Sociālā un pilsoniskā joma 29.12. 10:45.Matemātikas mācību joma 29.12. 12:00.Tehnoloģiju joma 29.12. 14:15. Izrunāsim sasniegumus, pieejas, kā sasniegt katra skolēna labāko…