Sagaidām Lieldienas!

Sagaidām Lieldienas! Sākumskolas un pirmskolas audzēkņi pulcējās mūsu skolas pagalmā, lai ar skaļām dziesmām ieskandinātu pavasari. Bērni kopā ar klašu audzinātājiem dziedāja un dejoja. Bērni jautri pavadīja laiku piedaloties Lieldienu aktivitātēs: ripināja, šķiroja un krāsoja olas, šūpojās šūpolēs. Sagatavoja Ilona Mihailova

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem!

2023./2024. mācību gadā Rīgas Arkādijas vidusskola uzņem izglītojamos 1.klasē sekojošās mācību programmās: Nepieciešamie dokumenti: Skolas kontakti: Melnsila iela 6, Rīga, LV-1046: Pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās 9 -16, tālr.: +371 67474343. Pārslas iela 14, Rīga, LV–1002: Trešdienās un piektdienās 9-16, tālr.: +371 67615098.

Džemperu diena

Februāra izskaņā grupas “Saules zaķis” audzēkņiem tika piedāvāta neparasta aktivitāte – “Džemperu diena”. Sadarbībā ar bērnu vecākiem skolotājas akcentēja dabas resursu taupīšanas jautājumus. Šajā dienā grupas telpā tika samazināta temperatūra, bērni uzvilka savus mīļākos džemperus, kā arī savas visērtākās čībiņas. Kopā ar skolotāju Kelliju pārrunāja klimata pārmaiņu jautājumu un veidoja…

Džimbas drošības programma pirmsskolā

Grupas “Saules zaķis” audzēkņi apguva centra “Dardedze” veidoto Džimbas drošības programmu, tās mērķis ir mazināt risku bērniem kļūt par vardarbības upuriem, veicinot bērnu zināšanas, izpratni un prasmes, kā atpazīt nedrošas situācijas, kā tajās rīkoties un pie kā vērsties pēc palīdzības. Džimbas drošības programmā apgūtās prasmes kļūst par drošu pamatu bērna…

Atvads no ziemas pirmsskolas grupiņās

Februāra pēdējā dienā visi pirmsskolas audzēkņi un viņu skolotājas nāca laukā lai atvadītos no ziemas. Dziedājām dziesmas, gājām rotaļās, vēlam lielu lielās sniega pikas, pārbaudījām veiklību “cepot” pankūkas, vizinājāmies ar ragavām un mērījāmies spēkiem sportiskajās aktivitātēs! Ziema prom vēl nesteidzas, bet pastaigu laikā biežāk un biežāk dzirdam putnu čivināšanu un…

Zemassvētki pirmsskolas grupiņās

Jau no novembra beigām pirmsskolā rosījās visi – bērni, skolotājas un auklītes. Darba netrūka arī vecākiem. Grupu un iestādes telpas kopīgiem spēkiem tika sapostas svētkiem, mirdzēja un laistījās katrs stūrītis. Ar mūzikas fejas Alises palīdzību bērni sagatavoja burvīgus priekšnesumus – dziesmas, dejas un rotaļas. Uz svētkiem visi sanāca kopā un…

Rudens ražas svētki

Īstenojot pēctecības principu un sākumskolas sadarbību ar RAVSK bērnudārzu, 3.a klases izglītojamie tika uzaicināti uz pirmskolas ieplānoto pasākumu “Rudens ražas svētki” 20.oktobrī plkst. 9:40 Pasākuma mērķis: mācīties veidot cieņpilnas attiecības ar citiem cilvēkiem un rīkoties saskaņoti ar citiem. Pasākuma sasniedzamais rezultāti: izglītojamie prot iet ciemos un uzņemt ciemiņus; piedalās valsts…