Sākas pieteikšanās konkursam uz 10. klasi

Lai skolēni varētu pieteikties konkursam uzņemšanai 10. klasēs, Rīgas pašvaldība šogad pieteikšanos organizē savlaicīgāk, jau pirms centralizēto eksāmenu rezultātu paziņošanas, kas paredzēta 1. jūlijā. Pieteikšanās 10. klašu konkursam Rīgas valsts ģimnāzijās un Rīgas vidusskolās sāks no 25. jūnija un ilgs līdz 5. jūlijam. Uzņemšanas konkursa rezultātus 10. klasēm Rīgas valsts ģimnāzijās plānots…

Apliecību un atestātu izsniegšana

Apliecību par pamatizglītību izsniegšana notiks pirmdien, 01.07. plkst. 15:00 Melnsila ielā 6. Atestātu par vispārējo vidējo izglītību izsniegšana notiks ceturtdien, 11.07. plkst. 15:00 Melnsila ielā 6. Centralizēto eksāmenu sertifikātu ērtākai saņemšanai Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi jaunu risinājumu – portālu eksameni.gov.lv. Šī mācību gada centralizēto eksāmenu kārtotājiem portāls būs…

Skolas konference “Rīgas Arkādijas vidusskolas un pirmsskolas izglītības grupu projektu īstenošana 2023.-2024. mācību gadā”

18. jūnijā noritēja ikgadējā mācību gada noslēguma skolas metodiskā konference. Šogad tēma bija “Rīgas Arkādijas vidusskolas un pirmsskolas izglītības grupu projektu īstenošana 2023.-2024. mācību gadā”. Šogad dalījās pieredzē: Konferences dalībnieki piedalījās meistarklases pie sākumskolas jomas koordinatores Lalitas Jovļevas, sākumskolas skolotājas Karīnas Skreiveres, sākumskolas skolotājas Ineses Jentkus. Noslēdza konferenci skolas direktore…

Nacionālais kiberdrošības izaicinājums

Apsveicam 2024. gada Nacionālās kiberdrošības izaicinājuma laureātu – 12. klases skolnieku Andreju Tkačenko. Atbilstoši Latvijas kiberdrošības stratēģijas 2023.-2026. gadam 3. rīcības virzienam “Sabiedrības izpratne, izglītība un pētniecība” no 2024. gada Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju (CERT.LV), Latvijas Universitāti un Zemessardzes Kiberaizsardzības vienību organizē Eiropas kiberdrošības…

Dienas kārtība 31. maijā

Pārslas filiālē (1. – 6. klases): 9:00 – 10:00 Svētku līnija skolas pagalmā.10:00 – 11:00 Noslēguma audzināšanas stunda.Melnsila filiālē (1.L – 6.L, 6.A, 7. – 11. klases): 10:00 – 11:00 Noslēguma audzināšanas stunda.11:00 – 12:00 Svētku līnija skolas pagalmā.

Dizaina nodarbība Vienkoču parkā

1.L(1), 1.L(2), 2.L, 3.L., 4.L klasēs notika izbraukuma mācību stunda Vienkoču parkā vai Kokamatniecības muzejā. Skolēni uzzināja daudz jauna par kokamatniecību, vienkočiem, Gaujas Nacionālā parka dabu, zaļo domāšanu un Līgatnes apkārtnes vēsturi. Mācību pasākuma laikā skolēni iepazinās ar Kokrūpniecības muzeja ekspozīciju un kokapstrādes aroda specifiku. Bērni iepazinās ar kokrūpniecības attīstību…