Seminārs „Skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju attīstība. Efektīva mācību stunda”

Rīgas Arkādijas vidusskolas pedagogi lietderīgi pavadīja darba laiku skolēnu pavasara brīvlaikā. Kamēr skolēni atpūšas, pedagogi mācās!  14.03.24. veiksmīgi noritēja pedagogu metodiskais seminārs „Skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju attīstība.Efektīva mācību stunda”, kuru novadīja Velta Zdanovska,mācīšanas konsultants.  Seminārā pedagogi individuāli un grupās apsprieda kas ir kvalitatīva un efektīva mācību stunda;būtiskas lietas,ko dara katrs…

Vienotās pieejas īstenošana, nodrošinot pāreju uz mācībām valsts valodā

Mūsu skolas pedagogi piedalījās Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas metodiskajā dienā ”Vienotās pieejas īstenošana, nodrošinot pāreju uz mācībām valsts valodā”, lai gūtu idejas savam darbam, iepazītu ģimnāzijas praktisko darbību, apmeklētu darbības stundas un kopā diskutētu par izaicinājumie. Sagatavoja Ilona Mihailova Related Images:

Esam partnierskola integrācijas nometnes organizēšanā

Rīgas Arkādijas vidusskola, kā partnierskola ar Rīgas 89. vidusskolu un bērnu nometni Stimuls (https://www.instagram.com/vnstimuls/, https://www.facebook.com/vnstimuls/) 22. – 27. oktobrī īsteno sadarbības projektu “Laiks vienoties!” ar mērķi sniegt atbalstu skolēnu personības izaugsmei un integrācijai Latvijas sabiedrībā, veicinot līdzdalību, sociālo integrāciju, stiprinot valstisko pašapziņu. Projekts tiek finansēts atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un…

Skolā top runājošās sienas

Rūnājošās sienas ir viens no labākajiem instrumentiem, kas palīdz apgūt valodu.  Runājošās sienas palīdz pedagogam vadīt mācīšanās procesu netulkojot informāciju.  Katrā mācību telpā ir informācija skolēniem, kas palīdz darboties patstāvīgi un neizmantojot tulkošanu.  Skolēnam ir svarīgi atbildēt uz skolotāja jautājumu, tāpēc var izmantot balsta frāzes.  Pedagogs ir mācību procesa atbalstītājs…