Rīgas Arkādijas vidusskolas uzņemšanai 10. klasē ieteikto pretendentu saraksts (atjaunots 22.06. 16:30)

Uzmanību! Šajā tabulā atspoguļota informācija par pretendentiem, kas reģistrējas Rīgas Arkādijas vidusskolas tīmekļa vietnē ravsk.lv ievietotajā pieteikšanās formā. Informāciju par pretendentu uzņemšanu, kas reģistrējās skolā var saņemt rakstiski (rarvs@riga.lv) vai telefoniski (+37167474343). Pretendentus, kas nav apstiprinājuši savu velmi mācīties RAVSK, lūdzam sniegt informāciju uz rarvs@riga.lv. Informācija apkopota uz 22.06. 16:30. Iestājoties skolas 10.klasē jāiesniedz šādi…

Lasīt tālāk

Skolas kancelējas darba laiki jūnijā – augustā

Skolas kancēlējas darba laiki skolēnu vasaras brīvdienās: 20.06. – 22.07. darba dienās 09:00 – 16:00 Melnsila ielā 6; 25.07. – 12.08. darba dienās 09:00 – 16:00 tikai dokumentu pieņemšana Pārslas ielā 14, iepriekš piesakot vizīti pa tālr. 67615098; 15.08. – 31.08. darba dienās 09:00 – 16:00 Melnsila ielā 6. Darba laiku izmaiņas tiks publicētas Skolas…

Lasīt tālāk

Kompetenču pieeja: komplieksie sasniedzamie rezultāti – izaicinājumi un risinājumi

16.06 skolā notika pedagogu pieredzes konference “Kompetenču pieeja: komplieksie sasniedzamie rezultāti – izaicinājumi un risinājumi”. Arkādijas vidusskolas mācību jomu pārstāvi dalījās pieredzē, kā sasniegt kompleksa rezultātus īstenojot dažādu mācību priekšmetu programmas. Konferenci atklāja Metodiskās padomes vadītāja Zoja Saveļjeva. Tika aktualizēta kompetenču satura nozīme efektīvā mācību stundā. Tika akcentēta veiksmīga mācību jomu sadarbība 2021./2022. mācību gadā.…

Lasīt tālāk

10.klašu pretendentu dokumentu pieņemšana

10.klašu pretendentu dokumentu piņemšana notiek 16.06. un 17.06 plkst 10:00 – 17:00 Melnsila ielā 6. Jāiesniedz šādi dokumenti: identifikācijas kods apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā; iesniegums (viena no vecākiem vai to likumīgā pārstāvja parakstīts); apliecības par vispārējo pamatizglītību kopija; sekmju izraksta par vispārējo pamatizglītību kopija. Līdz 20.06.2022. plkst.10:00 Uzņemšanas komisija skolas tīmekļa vietnē publicēs konkursa rezultātus (pretendentu…

Lasīt tālāk

9. klašu izlaidumi

Cienījamie un godātie vecāki, skolas darbinieki! klašu absolventi aicina Jūs izbaudīt skaistu kopā būšanas mirkli izlaiduma pasākumā: 9.a, b klasēm Melnsila ielā 6, 15.06. plkst 13:30, 9.c, d klasēm Pārslas ielā 14, 15.06. plkst 11:00.

Lasīt tālāk

Uzņemšana 10.klasē

Rīgas Arkādijas vidusskola 08.06. plkst. 17:00 uzsāk 2022./2023. mācību gada 10. klašu pretendentu reģistrāciju. Dati par 10. klašu kombinētā iestājpārbaudījuma rezultātiem pieejami šeit. Uzņemšanas kārtība (pieejama šeit). Reģistrēšanās forma 10.klasei (pieejama šeit). Iesniegums uzņemšanai 10.klasē (pieejams šeit). Dokumentu iesniegšanas kārtība Uzņemšanas komisijai Rīgas Arkādijas vidusskolā: līdz 10.06.2022. plkst. 23:59 jāreģistrējas Rīgas Arkādijas vidusskolas tīmekļa vietnē ravsk.lv…

Lasīt tālāk

Par izglītojamo ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”. No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība. 1.– 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem. Paredzēts, ka…

Lasīt tālāk

Deju teātra sasniegumi

22. aprīlī Rīgas Arkādijas vidusskolas mūsdienu deju grupa “Deju teātris” piedalījās attālināti Rīgas mūsdienu deju kolektīvu radošajā konkursā.  1.-2. klašu grupa izcīnīja 3. pakāpes diplomu.  3.-4. klašu grupa izcīnīja 2. pakāpes diplomu.  5.-9. klašu grupa izcīnīja 1. pakāpes diplomu.  7. maijā mūsu grupa piedalījās Starptautiskajā horeogrāfijas festivālā – konkursā „DanceFest 2022”, VEF kultūras pilī.  1.-2.,…

Lasīt tālāk

Ukraiņu bērnu vecāku sapulce

17. maijā Skolas aktu zālē notika Ukraiņu bērnu vecāku sapulce. Sapulcē piedalījusies Rīgas Domes vispārējās izglītības skolu nodaļas galvenā speciāliste – eksperte Ludmila Margeviča. Savā runā Margevičas kundze augsti novērtēja Rīgas Arkādijas vidusskolas pedagogu profesionalitāti ikdienas darbā un spēju integrēt jaunus skolēnus, atrast pieejas un metodes mācību darba diferenciācijai. Sapulces dalībnieki izteikuši pateicību skolas darbiniekiem…

Lasīt tālāk